Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng và là phiên bản tổng hợp cho hai loại hàm là VLOOKUP và HLOOKUP các bạn chỉ có thể tìm thấy hàm này trên office 365 mà thôi. Các phiên bản trước chưa được cập nhật hàm XLOOKUP

Thủ thuật sử dụng hàm VLOOKUP trước khi dùng XLOOKUP trong excel office 365

-Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong EXECEL Office 365

 

Trên ảnh mình có ba bảng, và đi tìm giá trị của Apple 103 có số lượng là bao nhiêu.

Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong EXECEL Office 365

Khi bạn sử dụng hàm cho bảng dọc, kéo chuột từng ô:

=VLOOKUP(F16,D5:E12,2,TRUE)

Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong EXECEL Office 365

 

Mã hàng sẽ là: Apple 103 với giá trị là 326

Sử dụng hàm HLOOKUP trước khi dùng XLOOKUP trong excel office 365

Dùng cho bảng ngang kéo chuột hết ô:

Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong EXECEL Office 365

=HLOOKUP(F16,D5:I4:Q5,2,TRUE)( F16 tượng trưng cho Apple 103) ghi ở ngoài. SỐ 2 là vì hàng số lượng nằm ở ô số 2, kết thúc.

Cũng ra được giá trị là: 326

Sử dụng hàm XLOOKUP trong excel office 365

khi bạn sử dụng các hàm trên cho bản thứ 3 sẽ bị lỗi, và hàm  XLOOKUP sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Sử dụng cho bản 1:

Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong EXECEL Office 365

Bôi đen cả hai ô từ bên trái trước rồi mới bôi đen ô bên phải đóng ngoặc. Kết thúc hàm sẽ được giá trị là 326.

Sử dụng cho bản 2:

Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong EXECEL Office 365

thương tự cách làm trên ta ra được giá trị là 326.

Sử dụng cho bản 3:

Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong EXECEL Office 365

Kết quả trả về cũng như hai bảng trên và không hề bị lỗi, bạn có thể áp dụng cho cả 3 loại cột, nhanh hơn công thức cũ.

Video thủ thuật hướng dẫn sử dụng Hàm XLOOKUP tìm giá trị số lượng trong excel office 365

https://youtu.be/L866GXiRev0

Chúc bạn thành công sử dụng hàm XLOOKUP trong phần mềm excel office365

 

Rate this post