Phiên bản office 365 mới có những thay đổi vượt bậc, với những công thức thực dụng tốt hơn. Hàm Unique lọc giá trị duy nhất trong office 365 là một công thức mới trong office 365 mà các bạn có thể sử dụng.

Hàm Unique lọc giá trị duy nhất

Chức năng: Lọc ra danh sách duy nhất, tương tự như chức năng Remove Duplicates

Cú pháp: =UNIQUE(array, [by_col], [occurs_oncel])

Ở đây gồm 3 đối số, đối số thứ nhất là bắt buộc, hai đối số còn lại là không bắt buộc.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Ví dụ đây là một bản doanh thu, đây là những loại xe đã bán được và yêu cầu chúng ta phải lấy giá trị duy nhất trong những loại xe này. Tương tự với màu, để chúng ta thống kê.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Sử dụng hàm: =unique() bằng cách ta bôi đen cột xe.

Nhưng trong thực tế ta thường khai báo thêm,trừ hao ở trên hình là 19 nhưng ta cho là 19000 nó cũng không ảnh hưởng. sau đó bấm Enter.

Hàm Unique sẽ hiện lên các sản phẩm đã bán,  và khi ta thêm sản phẩm ở cột bên thì hàm cũng sẽ cập nhật.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Và bạn xem bên cột lọc kia cũng sẽ tự động cập nhật cho bạn.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Để loại bỏ số 0 ở bên dưới, bạn có thể làm như hình.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Chọn Advanced, kéo xuống rồi bỏ chọn phần Show a zero in cells that have zero value đi rồi bấm ok, số 0 sẽ không xuất hiện nữa.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Đến dải màu: cũng là tương tự vậy. Sau đó ta đưa list này sang sang phần lọc(màu). Chọn data validation> Chọn list

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

 

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Ô dưới thả sang phần bên chọn data bôi đen phần màu, dự đoán bao nhiêu màu thì bôi bấy nhiêu ô.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

 

 

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Hàm này linh động ở chỗ phụ thuộc vào dữ liệu mà chúng ta thêm.

Nếu bạn khai báo trên 1 hàng ngang như hình dưới thì lệnh của nó sẽ như này.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Hàm Unique sẽ giúp ta lấy ra những giá trị xuất hiện 1 lần duy nhất.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Hàm UNIQUE còn có thể xuất ra cho bạn một sản phẩm chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong bảng

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

 

 

cũng làm tương tự như trên: =UNIQUE(B4:B19000,FALSE,TRUE) (FALSE là do giá trị ở trên 1 dòng).

Bạn sẽ thấy hàm sẽ xuất 1 giá trị chỉ có 1 lần duy nhất trong bảng.

Loại bỏ dữ liệu trùng trong hai cột tại bảng

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

=UNIQUE() thêm số dư khoảng 21000 Bôi đen hai cột và đóng ngoặc ta được giá trị như sau.

Hàm Unique - Lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

 

Hai cột mà trùng nhau sẽ loại bỏ.

Video thủ thuật Hàm Unique lọc giá trị duy nhất dành cho Office 365

Hi vọng bài này sẽ giúp ích cho các bạn đang cần, hãy tiếp tục theo dỗi để xem tiếp những thủ thuật hay khác.

Rate this post