Thay đổi mặc định Font chữ trong powerpoint rất đơn giản, nhưng còn rất nhiều người mới sử dụng không biết thay đổi, và có thể bị lỗi khi thay đổi, vậy hãy cùng mình thực hiện cách thay đổi mặc định font chữ trong powerpoint.

Cách thay đổi mặc định font chữ trong powerpoint

Cách 1: Chuyển mặc định font chữ trong powerpoint sang font chữ khác

Bạn vào View, và chọn vào Slide Master.

Bạn vào View, và chọn vào Slide Master.

Bạn vào View, và chọn vào Slide Master.

Bấm vào một slide bất kỳ, sau đó bấm vào Fonts và chọn vào Customize Fonts.

sau đó bấm vào Fonts và chọn vào Customize Fonts.

sau đó bấm vào Fonts và chọn vào Customize Fonts.

Ở đây có 2 phần bạn cần phải quan tâm đó là phần Heading font Body font 

Heading font là phần tiêu đề của slide.

Body Font là phần diễn giải ở bên dưới phần tiêu đề.

Bạn chọn một kiểu font chữ cho tiêu để và văn bản.

Bạn chọn một kiểu font chữ cho tiêu để và văn bản.

Bạn chọn một kiểu font chữ cho tiêu để và văn bản.

Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng cho cái file powerpoint các bạn đang thao tác, vậy nếu để áp dụng cho tất cả các file powerpoint sau này khi các bạn mở lên thì làm như sau:

Cách 2: Chuyển Font chữ mặc định qua font chữ khác cho file powerpoint

Bấm vào File hoặc bạn bấm F12, chọn Save As, tiếp tục chọn Browse. Bạn cứ lưu như mặc định.

Bạn cứ lưu như mặc định

Bạn cứ lưu như mặc định

Các bạn khi lưu xong bạn tắt Powerpoint đi, khi bạn mở lại powerpoint ở cửa sổ Home và New, bạn sẽ không thấy cái file bạn vừa tạo, vậy để ghim nó ra bạn chọn vào New.

Để ghim nó ra bạn chọn vào New.

Để ghim nó ra bạn chọn vào New.

Khi bạn bấm vào New, ở cửa sổ New bạn bấm vào Personal và chọn vào Pin To List để Ghim ra phần Home.

Chọn vào Pin To List để Ghim ra phần Home.

Chọn vào Pin To List để Ghim ra phần Home.

Khi bạn Ghim ra sẽ tạo ra một cửa sổ đã được chuyển font chữ sang font chữ mà bạn đã cài đặt.

Khi bạn Ghim ra sẽ tạo ra một cửa sổ đã được chuyển font chữ sang font chữ mà bạn đã cài đặt.

Khi bạn Ghim ra sẽ tạo ra một cửa sổ đã được chuyển font chữ sang font chữ mà bạn đã cài đặt.

Cách 3: Thay đổi kiểu chữ thông qua Replace font

Khi các bạn tải 1 file powerpoint của người khác hoặc trên mạng về, mà người ta sử dụng font chữ khác, nhưng các bạn muốn đổi lại một font chữ của các bạn, vậy bạn làm như sau để chuyển mặc định Font chữ trong powerpoint:

Bấm ở thẻ Home, cuối màn hình bên phải có chữ Replace.

Cách thay đổi mặc định font chữ trong powerpoint 2

Bạn trỏ xuống chọn Replace Fonts.

Bạn trỏ xuống chọn Replace Fonts.

Bạn trỏ xuống chọn Replace Fonts.

Chọn Font chữ của file powerpoint này và chọn Font chữ muốn chuyển, và khi xong bạn chọn Replace để chuyển đổi.

Khi xong bạn chọn Replace để chuyển đổi

Khi xong bạn chọn Replace để chuyển đổi

Nguồn video hướng dẫn cách thay đổi mặc định font chữ trong powerpoint:

Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách để chuyển đổi font chữ mặc định sang font chữ bạn muốn làm mặc định. Chúc các bạn thành công!

4/5 - (2 bình chọn)