Cách mà chúng ta sẽ tải Powerpoint bằng cách Active Office 365, có nhiều bạn khi mà Download về thì chỉ sử dụng được vài 3 ngày miễn phí để các bạn sử dụng thử, và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn ngay quá trình mà chúng ta Active được bản Office 365 này nhé.

Cách thực hiện tải Powerpoint

Bước 1: Download bản Office 365

Bạn vào Link mình để sẵn ở đây Tại đây để tải về nhé.

Bạn vào Link mình để sẵn ở đây Tại đây để tải về nhé.

Bạn vào Link mình để sẵn ở đây Tại đây để tải về nhé.

Bước 2: Cài đặt file Setup

Khi tải xong bạn vào File Setup lên để cài đặt file Setup, quá trình chạy diễn ra khoảng 5 phút bạn chờ đợi để tải các phiên bản Offline về nhé.

Khi tải xong bạn vào File Setup lên để cài đặt file Setup, quá trình chạy diễn ra khoảng 5 phút bạn chờ đợi để tải các phiên bản Offline về nhé

Khi tải xong bạn vào File Setup lên để cài đặt file Setup, quá trình chạy diễn ra khoảng 5 phút bạn chờ đợi để tải các phiên bản Offline về nhé

Bước 3: Active

Khi tải xong bạn vào Active, bạn bấm vào Tại đây, khi bạn bấm vào bạn Copy hết những văn bản trong bảng.

Khi tải xong bạn vào Active, bạn bấm vào Tại đây, khi bạn bấm vào bạn Copy hết những văn bản trong bảng

Khi tải xong bạn vào Active, bạn bấm vào Tại đây, khi bạn bấm vào bạn Copy hết những văn bản trong bảng

Bạn ra màn hình Desktop để tạo cho mình một Text Document.

Bạn ra màn hình Desktop để tạo cho mình một Text Document.

Bạn ra màn hình Desktop để tạo cho mình một Text Document.

Bạn Paste lại các dòng copy lúc nãy vào.

Bạn Paste lại các dòng copy lúc nãy vào.

Bạn Paste lại các dòng copy lúc nãy vào.

Lưu file với một cái tên là 1click.cmd và Save lại.

Lưu file với một cái tên là 1click.cmd và Save lại.

Lưu file với một cái tên là 1click.cmd và Save lại.

Khi Lưu xong thì ngoài màn hình bạn xuất hiện một thư mục và bạn bấm Click chuột phải chọn Run As administrator.

Khi Lưu xong thì ngoài màn hình bạn xuất hiện một thư mục và bạn bấm Click chuột phải chọn Run As administrator.

Khi Lưu xong thì ngoài màn hình bạn xuất hiện một thư mục và bạn bấm Click chuột phải chọn Run As administrator.

Bạn chờ đợi để nó chạy xong nhé, khi chạy xong là hoàn tất.

Bạn chờ đợi để nó chạy xong nhé, khi chạy xong là hoàn tất.

Bạn chờ đợi để nó chạy xong nhé, khi chạy xong là hoàn tất.

Nguồn video Hướng Dẫn tải Powerpoint bằng Office 365:

Như vậy nó đã tải được Powerpoint và cũng đã Active để bạn sử dụng được, với cách tải Office này bạn còn có được thêm các bộ như Word,… Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 bình chọn)