Bạn không biết cách chuyển powerpoint sang PDF ư, với bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn điều đó, nhanh và ngắn gọn nhất, hãy tìm hiểu cách chuyển powerpoint sang PDF như thế nào nhé!

Cách chuyển Powerpoint sang PDF đơn giản

Bước 1: Chuẩn bị File

Chuẩn bị FIle Powerpoint thuyết trình hoàn chỉnh để chuyển đổi.

Chuẩn bị FIle Powerpoint thuyết trình hoàn chỉnh để chuyển đổi.

Chuẩn bị FIle Powerpoint thuyết trình hoàn chỉnh để chuyển đổi.

Bước 2: Chuyển Powerpoint sang PDF

Vào File chọn Export, và chọn Create  PDF/XPS Document.

Vào File chọn Export, và chọn Create  PDF/XPS Document 

Vào File chọn Export, và chọn Create  PDF/XPS Document

Chọn Create PDF/XPS và chọn Lưu vào ổ của bạn và nhớ Save As type vs PDF và bấm Publish.

Chọn Create PDF/XPS và chọn Lưu vào ổ của bạn và nhớ Save As type vs PDF và bấm Publish.

Chọn Create PDF/XPS và chọn Lưu vào ổ của bạn và nhớ Save As type vs PDF và bấm Publish.

Cách thực hiện chuyển Powerpoint sang PDF

Chia sẻ thêm một cách nữa để bạn có thể chuyển File Powerpoint sang PDF ngay trên phần mềm các bước bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn vẫn vào File

Sau đó bạn chọn Save As và chọn thư mục cần lưu file.

Sau đó bạn chọn Save As và chọn thư mục cần lưu file 

Sau đó bạn chọn Save As và chọn thư mục cần lưu file

Bước 2: Đặt tên File và chọn xuất ở chế độ PDF

Như lưu ban đầu bạn đặt tên và chọn để ở dạng PDF.

Như lưu ban đầu bạn đặt tên và chọn để ở dạng PDF.

Như lưu ban đầu bạn đặt tên và chọn để ở dạng PDF.

Nguồn video hướng dẫn cách chuyển powerpoint sang PDF dễ dàng:

Như vậy với hướng dẫn trên, mình đã chia sẻ cho các bạn 2 cách để thực hiện chuyển powerpoint sang pdf dễ dàng và nhanh chóng, Chúc các bạn thành công!

4/5 - (1 bình chọn)