Bạn đã có office 365 chưa, đây là một phần mềm điện toán đám mây của microsoft. Một phần mềm tiện ích rất phổ biến hiện nay, tại bài học này mình sẽ hướng dẫn thủ thuật tạo mục lục tự động trong word office 365.

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong bảng báo cáo Word office 365

Truy cập vào word office 365 > References > add text bạn thấy các level từ 1 tới 6

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 1

Để xác định các tiêu đề là level nào thì, Bạn bôi đen vào tiêu đề 1 như hình và bấm level 1

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 2

Tới phần 1 nhỏ, đây là phần con của phần 1 lớn. Đây là cấp độ 2 bạn bấm vào Add Text và bấm vào level 2

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 3

Tại đây bạn kéo xuống trong word office 365 xem có phần con nào trong phần 1 lớn không và đều cho vào level 2

Tiếp theo tới phần 1.1 phần con của 1 nhỏ ta chọn level 3

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 4

Sau khi đã chọn xong level cho các mục lục này rồi, ta kéo lên trang đầu. Ngắt trang tạo trang mới của văn bản bằng cách.

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 5

Bạn ghi Mục Lục rồi chọn References > Table of Contents

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 6

Từ hình ảnh, bạn đã tạo mục lục tự động trong word office 365 bằng cách chọn các kiểu heading. Mình chọn kiểu 1, nó sẽ ra như hình. Chữ contents, bạn có thể ghi mục lục, hoặc đã ghi rồi thì xóa đi.

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 7

Trong trường hợp máy bạn chỉ có level 1 và 2 thì có thể thêm bằng cách sau.

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 8

Bạn tăng lên 5 tại Show levels đó bạn sẽ thấy level được thêm như hình.

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 9

Và để hiển thị nội dung của phần mục lục của word , bạn có thể ấn kết hợp Ctrl + click chuột để xem nội dung phần đó.

Thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word Office 365 10

Video hướng dẫn thủ thuật tạo mục lục tự động trong Word office 365